ZEN NIHON KENDO RENMEI IAIDO
back

 

 

.......Seiza no bu

zittend gedeelte,in seiza

........Ippon me

MAE

........Nihon me USHIRO
........Sanbon me UKENAGASHI

......Tate hiza no bu

zittend gedeelte, in tate hiza

........Yohon me

TSUKA ATE

......Tachi iai no bu

staand gedeelte

.......Gohon me

KESAGIRI

.......Roppon me MOROTE TSUKI
.......Nanahon me SANPOGIRI
.......Hachihon me GANMENATE
.......Kyuhon me SOETE TSUKI
.......Juppon me SHIHO GIRI
.......Juichippon me SOUGIRI
.......Junippon me NUKI UCHI